Denna webbplats riktar sig till allmänheten i Sverige

Vad vet du om kronisk njursjukdom?

Testa dina kunskaper genom att svara på 8 snabba frågor!

1. Vet du vad kronisk njursjukdom är?

Bra, då vet du att kronisk njursjukdom kännetecknas av en gradvis försämring av njurarnas funktion och att sjukdomen ofta utvecklas utan några symtom. Personer med diabetes, högt blodtryck eller hjärtkärlsjukdom kan ha en ökad risk att drabbas av kronisk njurfunktion och bör därför regelbundet låta en läkare kontrollera njurfunktionen.

Då är du inte ensam! 1 av 10 vuxna lever med kronisk njursjukdom, de flesta utan att veta om det. Kronisk njursjukdom kännetecknas av en gradvis försämring av njurarnas funktion och sjukdomen utvecklas ofta utan några symtom. Personer med diabetes, högt blodtryck eller hjärtkärlsjukdom kan ha en ökad risk att drabbas av kronisk njurfunktion och bör därför regelbundet låta en läkare kontrollera njurfunktionen.

Ja
Nej

2. Har du diabetes, högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdom?

Diabetes, högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdom kan öka risken för att utveckla kronisk njursjukdom, det är därför viktigt att göra en årlig kontroll av dina njurar.

Bra. Diabetes, högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdom kan nämligen öka risken för att utveckla kronisk njursjukdom.

Ja
Nej

3. Kan kronisk njursjukdom leda till hjärt-kärlsjukdom?

Det finns ett samband mellan hjärtat och njurarna. Kronisk njursjukdom kan öka risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdom och vice versa.

Jo, idag vet man att det finns ett samband mellan hjärtat och njurarna. Kronisk njursjukdom kan öka risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdom och vice versa.

Ja
Nej

4. Kan man kolla upp om man har kronisk njursjukdom?

Ja, det stämmer. Med hjälp av ett blodprov och ett urinprov kan en läkare ge dig svar på hur väl dina njurar fungerar.

Jo, det kan man. Med hjälp av ett blodprov och ett urinprov kan en läkare ge dig svar på hur väl dina njurar fungerar.

Ja
Nej

5. Visste du att kronisk njursjukdom sällan ger några symtom?

Bra, det är alldeles riktigt. Sjukdomen kallas ofta för en tyst sjukdom, då symtomen i sjukdomens tidiga stadier är få.

Jo, det är tyvärr sant. Sjukdomen kallas ofta för en tyst sjukdom, då symtomen i sjukdomens tidiga stadier är få.

Ja
Nej

6. Drabbar kronisk njursjukdom bara äldre personer?

Det stämmer inte helt. Förekomsten av kronisk njursjukdom ökar med åldern, men sjukdomen kan även drabba yngre vuxna. Personer med diabetes, högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdom kan till exempel ha en ökad risk att utveckla sjukdomen.

Det stämmer delvis. Förekomsten av kronisk njursjukdom ökar med åldern, men sjukdomen kan även drabba yngre vuxna. Personer med diabetes, högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdom kan till exempel ha en ökad risk att utveckla sjukdomen.

Ja
Nej

7. Har du kontrollerat dina njurar det senaste året?

Bra. Om du har diabetes, högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdom kan du ha en ökad risk att utveckla kronisk njursjukdom. Tillhör du någon av dessa grupper rekommenderas en årlig kontroll av njurarnas funktion.

OK. Men kom ihåg att om du har diabetes, högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdom, rekommenderas en årlig kontroll av njurarnas funktion.

Ja
Nej

8. Har du pratat om dina njurar med en läkare?

Så bra. Då kanske du har fått veta hur dina njurar mår, eller att årliga kontroller är viktiga för dig som har diabetes, högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdom. Kanske tillhör du dem som har diagnosen kronisk njursjukdom och får en behandling, som i kombination med sunda levnadsvanor och regelbunden kontroll av njurfunktion, blodtryck och kolesterolvärden, kan minska risken för att sjukdomen ska förvärras.

Om du har diabetes, högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdom rekommenderas årliga kontroller av dina njurars funktion. Lever du med någon av dessa sjukdomar gör du därför klokt i att boka in ett besök hos din läkare, om du inte redan har en tid för uppföljning.

Ja
Nej